top of page

מקרה 6

עקירה, שימור רכס ושתל לגשר בהעמסה מיידית באזור האסתטי

תמונה 1:

שיניים 11-21 מיועדות לעקירה בשל עששת משנית וסדק

תמונה 2:

בוצעה עקירה אטראומטית ע"י פיצול השיניים, מיקום שתל 21 flapless בעמדה השיקומית האידאלית, ושימור הרכס בעמדה 11

תמונה 3:

יוצר גשר זמני מוברג להעמסה מיידית תוך שמירה על עקרונות שיקומיים ומתאר מדויק

תמונה 4:

מראה קליני בביקורת כעבור 4 חודשים מדגים קו חניכיים ונפח הרמוני וזאת יחד עם בריאות מלאה של הרקמה

bottom of page