top of page

מקרה 2

אוגמנטציה לטרלית בטכניקה של Split crest במטופלת עם ברוקסיזם. במקרה זה הרכס מאפשר התקנת שתלים אך לא במיקום הנכון בציר אורך הכוחות האמורים לפעול בשל דפוס ספיגה בוקלי אופייני. עיבוי הרכס בוצע במטרה לתקן נתון זה ולאפשר מיקום שתלים אידאלי. 

תמונה 2:

מתלה split thickness חושף רכס מוצר ופלטינלי למיקום הרצוי של השתלים

תמונה 1:

סיטי פרה אופרטיבי

תמונה 3:

פיצול הרכס באמצעות מכשיר פייזו-כירורגי והרחבה עד לעמדה הנכונה מבחינה שיקומית. מילוי ה-gap באמצעות עצם ממקור בקר, כיסוי בממברנת קולגן ותפירה בחוט נספג 4-0.

תמונה 4:

חשיפת הרכס המעובה לאחר 6 חודשים והתקנת שתלים באמצעות מדריך כירורגי

תמונה 5:

ריפוי כעבור 4 חודשים

תמונה 6:

שיקום סופי לאחר 4 שנות מעקב

bottom of page