top of page

מקרה 7

שימור רגנרטיבי של שן אבודה

תמונה 1 - פרה אופרטיבי

משמאל - אבדן מלא של תמיכת העצם בשן 32

מימין - הבדיקה הקלינית מדגימה כיס 8ממ, רצסיות מתקדמות עד 5-6ממ בשיניים 41-32 ורקמה מקורנת צרה ודקה.

תמונה 2 - הליך רגנרטיבי

משמאל - נגע היקפי לינגואלי בעומק עד 6ממ. הצד הבוקלי תקין לחלוטין

מימין - הליך רגנרטיבי עם אמדוגיין ועצם ממקור בקר

תמונה 3 - עיבוי הרקמה

משמאל - שתל רקמת חיבור מעוגן לצד הלינגואלי באמצעות תפרים נספגים 5-0.

מימין - תפירת המתלה הלינגואלי בניילון 6-0.

תמונה 4 - מראה קליני ורנטגני 5 שנים לאחר הניתוח

מודגם מילוי גרמי משמעותי וקלינית אין כיסים או סימני דלקת. השן מתפקדת בפה לאורך זמן.

 

 

bottom of page