top of page

מקרה 4

אוגמנטציה ורטיקלית בלסת תחתונה באזור בו נכשלו שתלים קודמים עקב peri-implantitts

תמונה 1:

מראה קליני ורנטגני פרה-אופרטיבי, כ-10 שבועות לאחר הוצאת שתלים 46-47 בשל peri-implantitis. מודגם שקע גרמי וגובה של 6ממ מעל לתעלת העצב

תמונה 2:

השתלים מוקמו באמצעות מקדחים עם סטופרים על-רכסית עם צורך באוגמנטציה ורטיקלית של 3-5ממ באזורים השונים. ממברנת טפלון מחוזקת טיטניום הותאמה וקובעה ע"י ברגים והמתלים נתפרו קורונרית בשתי שכבות וללא מתח

תמונה 3:

חשיפת השתלים כעבור 6 חודשים מדגימה כיסוי גרמיבמלא של השתלים ורוחב רכס מספק

תמונה 4:

מראה רנטגני מייד עם סיום הפרוצדורה ובהשוואה ל-30 חודשים לאחר סיום השיקום. נצפה מילוי גרמי ויציבות לאורך זמן

bottom of page