רשימת ספרות להרצאת הכנס החצי שנתי - "מיתוס או אמת"