top of page

מאמר החודש - ינואר 2016

שיקולים במיקום שתלים להשלמת רבעיית חותכות עליונות - Vela-Nebot et al. PRD 2011

רקע: 

  • באופן טבעי כאשר חסרות 4 חותכות עליונות - אנו מתכננים מיקום שתלים באזור הלטרליות ושיקום על גבי גשר 12 - 22.

  • מאמר זה מתאר אלטרנטיבה למיקום שתלים להשלמת חותכות בלסת העליונה ולוקח בחשבון 3 פרמטרים משמעותיים:

  1. מתאר הספיגה הגרמית בפרה מקסילה

  2. מיקום מזיו-דיסטלי מתוך מגבלות מרחק שן-שתל ושתל-שתל

  3. כוחות מינוף הפועלים על השתלים

תמונה 1 - מתאר הספיגה בפרה-מקסילה

משמאל - 8 שבועות לאחר עקירה. ניב 23 נעקר גם הוא במקרה זה ולכן "הושלם מלאכותית" לצורך הדיון.

מימין - בלט גרמי באזור ה-nasal spine בדרך כלל מאפשר מעטפת גרמית למיקום נוח של שתלים ללא אוגמנטציה

תמונה 2 - מיקום מזיודיסטלי של השתלים

למעלה - מיקום שתלים בקוטר סטנדרטי (תכלת כהה) בלטרליות מצריך לשמור על מרחק מהניבים ובגלל שרוחב כותרות הלטרליות צר - השתלים בדרך כלל ימוקמו לתוך האמברזורה עם פונטיק הצנטרליות - ותיווצר מגבלה אסתטית. אופציה שניה היא מיקום שתלים צרים (תכלת בהיר) שיאפשרו מרחק סביר מהניבים והתרחקות מסוימת מכניסה לאמברזורה.

למטה - מיקום שתלים בקוטר סטנדרטי באזור הצנטרליות מאפשר מרחק נכון שתל-שתל ומניעה של קרבה לאמברזורות

תמונה 3 - כוחות הפועלים על השתלים

למעלה - מיקום שתלים בלטרליות יוצר מנוף גדול שפועל מקו מרכזי השתלים ועד להבי הפונטיקים שבצנטרליות

למטה - מיקום שתלים בצנטרליות מצמצם בצורה משמעותית את כוחות המנוף הפועלים על הפונטיקים בלטרליות

לסיכום: 

  • חוסר רביעייה של חותכות עליונות מהווה אתגר שיקומי ברמה האסתטית. מיקום שתלים באזור הצנטרליות עשוי לתת מענה מדויק יותר להשגת מתאר שיקום נכון תוך שימוש נכון במעטפת הגרמית וללא התפשרות על קוטר השתלים.

bottom of page