מקרה החודש - דצמבר 2015

אוגמנטציה נרחבת לשתלים "סיבוב שני"

 • רקע: 

  • מטופלת בשנות השישים לחייה, בריאה ולא מעשנת. שתלים 45-47 HA coated עם אבדן גרמי נרחב והיקפי - מיועדים להוצאה.

  • מעוניינת בשחזור קבוע כשיקום סופי

 • תכנית טיפול ראשונית: 

  • הוצאת השתלים ודברידמנט של אזורי החסר הגרמי

  • המתנה של 10 שבועות וביצוע סיטי לתכנון ההשתלה

vertical GBR
vertical GBR
press to zoom
vertical GBR
vertical GBR
press to zoom
vertical GBR
vertical GBR
press to zoom

תמונה 1 - מראה קליני פרה-אופרטיבי

משמאל - לפני הוצאת השתלים הכושלים

במרכז - חסר גרמי נרחב סביב השתלים

מימין - מראה הרכס לאחר הוצאת השתלים

 • בדיקה קלינית ורנטגנית 10 שבועות לאחר הוצאת השתלים: 

  • חסר גרמי ניכר במימד הורטיקלי

  • מרווח בינליסתי מוגדל מאד

  • קרבה משמעותית לעצב המנטלי באזור ה-foramen

  • פגמים גרמיים שאריתיים באתרי הוצאת השתלים

vertical GBR
vertical GBR
press to zoom
vertical GBR
vertical GBR
press to zoom
vertical GBR
vertical GBR
press to zoom
vertical GBR
vertical GBR
press to zoom
vertical GBR
vertical GBR
press to zoom

תמונה 2 - מראה קליני ורנטגני לאחר 10 שבועות 

למעלה משמאל -שקע גרמי מודגש עם מרווח                              בינליסתי מוגדל מאד

למעלה מימין - CT תלת מימדי מדגים חסר גרמי                        נרחב וקרבה ל-mental foramen

למטה - חתכי CT רלבנטים לשתלים 45-47

מהלך הניתוח:

לאחר הרמת מתלים ושחרורם, מוקמו שתלים: 45 - 4.2*13, 46 - 4.2*13, 47 - 4.2*11.5 לפי המימד האנכי שיאפשר שיקום עם אורך כותרות נכון. נדרשה אוגמנטציה ורטיקלית של 3-7ממ באזורים השונים. ממברנת (d-PTFE (Cytoplast 30*40ממ הותאמה וקובעה באמצעות 2 ברגים לינגואלים. שתל עצם מעורב עצם אוטוגנית עם (DBBM (Ti-oss הונח סביב השתלים והממברנה מוקמה וקובעה בצידה הבוקלי ע"י ברגים ונעצים. המתלים נתפרו קורונרית ללא מתח ע"י תפרי וייקריל 5-0 (Optime).

תמונה 3 - מהלך הניתוח 

למעלה משמאל -מיקום שתלים

למעלה במרכז - שתל עצם אוטוגני מעורב ב DBBM

למעלה מימין - התאמה וקיבוע הממברנה

למטה משמאל - תפירה קורונרית ללא מתח

למטה מימין - מראה רנטגני פוסט אופרטיבי

vertical GBR
vertical GBR
press to zoom
vertical GBR
vertical GBR
press to zoom
vertical GBR
vertical GBR
press to zoom
vertical GBR
vertical GBR
press to zoom
vertical GBR
vertical GBR
press to zoom

חשיפה לאחר 8 חודשים:

מהלך הריפוי הפוסט אופרטיבי - אסימפטומטי.

לאחר 8 חודשים בוצעה חשיפה המדגימה כיסוי מלא של השתלים עם רקמה קשה ומסוידת ורוחב רכס מתאים לשיקום

vertical GBR
vertical GBR
press to zoom
vertical GBR
vertical GBR
press to zoom

תמונה 4 - חשיפה

שמאל - מראה רקמה תקין ובריא עם מרווח               בינליסתי תקין

ימין - כיסוי גרמי מלא

השיקום הסופי​

לאחר 4 שבועות ריפוי בוצע השיקום הסופי שמדגים אורך כותרות נכון והרמוני לשיניים הטבעיות הסמוכות. הושם דגש על קווי סיום בגובה חניכיים ואמברזורות מתאימות המאפשרות היגיינה

vertical GBR
vertical GBR
press to zoom
vertical GBR
vertical GBR
press to zoom

תמונה 5 - שיקום סופי

שמאל - כותרות קליניות בגובה הרמוני לשיניים           הסמוכות. קווי סיום בגובה חניכיים               ואמברזורות מאפשרים מקסימום                   היגיינה.

ימין - מראה רנטגני מספר חודשים לאחר סיום        השיקום מדגים הסתיידות של הרקמה

*תודות לד"ר נחל גלעדי