top of page

מקרה החודש - נובמבר 2015

שיקולים בשיקום אזור קידמי תחתון

 • רקע: 

  • מטופלת בת 28 בריאה ולא מעשנת. חסר מולד של שיניים 41 ו-32. סיימה טיפול אורתודונטי במהלכו עלתה אופציה לפיזור השיניים הקיימות לטובת שיקום קבוע על גבי שיניים או שתלים.

  • מעוניינת (כמובן...) בשחזור קבוע ואסתטי

 • בדיקה קלינית:

  • שיניים 32 ו-41 חסרות ומושלמות על ידי שחזורים זמניים המודבקים למשטחים הפרוקסימלים של השיניים הסמוכות.

  • ה-Span של השיניים החסרות 6ממ, רוחב כותרות 31+42 5ממ

  • קו החניכיים 33-43 אינו הרמוני: שן 31 בעמדה בוקלית עם רצסיה בוקלית של 1.5ממ, שן 42 קצרה בכ-1ממ מניב 43.

  • במישוש קיים חסר גרמי ניכר באיזורי השיניים החסרות.

תמונה 1 - מראה קליני פרה-אופרטיבי

משמאל - עם השחזורים המודבקים הזמניים

מימין - קו חניכיים לא הרמוני ופיזור לא הרמוני של רוחבי הכותרות ברביעיה הקידמית

 • בדיקה רנטגנית: 

  • על מנת למצות את הבירור נשלחה המטופלת לביצוע סיטי של האזור:

   • ​חסר גרמי ניכר באזור פונטיק 41

   • שן 31 נמצאת מחוץ למעטפת הגרמית

   • הרכס צר גם באזורי 32+42 אבל אין מגבלת גובה

תמונה 2 - מראה חתכי הסיטי

שמאל - אזור 41

מרכז - אזור 42

ימין - אזור 32

נבחנו האפשרויות הבאות:

 1. שיקום באמצעות שיניים ושתלים (כלומר לשמור על שן 31 ולמקם שתלים בודדים 32+41)

 2. שיקום ע"י גשר נתמך שיניים (עם או ללא שימור שן 31)

 3. שיקום ע"י גשר נתמך שתלים (ויתור על שן 31 ומיקום שתלים בעמדות 41+32 או 32+42 ואז תעקר גם 42)

שיקולים בבחירת הטיפול:

 1. חסר גרמי נרחב מחייב אוגמנטציה משמעותית

 2. שימור שן 31 יוצר בעיה בשני אספקטים:

  • מנציח את עמדתה הלקויה (גם בוקלית וגם מזיודיסטלית - יוצר פרופורציות לא נכונות בגודל השיניים)

  • הביוטיפ הדק וקו החניכיים הלא הרמוני מחייבים טיפול אם יתבצע שיקום השן

 3. שיקום על גבי שיניים בלבד יחייב עירוב של ניב (אינטקטי) אחד לפחות

 4. שיקום על גבי שתלים יחייב ויתור על שן חותכת (אינטקטית) אחת לפחות

 

לאור כל הנ"ל, נבחרה אופציה מספר 3 - במהלכה יעקרו 31+42, ימוקמו שתלים להעמסה מיידית בעמדות 32+42 בהן ככל הנראה הרכס הגרמי רחב מספיק ויבוצע שימור המכתשית בעמדה 31 לצורך מניעת קריסת הרקמות ותיקון קו החניכיים באזור הפונטיקים

תמונה 3 - מהלך הניתוח

שמאל עליון - לאחר עקירת 42+31 מוקם שתל מיידי 42 ושתל 32 רגיל לפי המיקום הפרוטטי

ימין עליון - שימור המכתשית בטכניקה של socket seal במטרה למנוע קריסת הרקמה ולשפר את מתאר החניכיים באזור הרצסיה הקודמת

שמאל תחתון - עם השחזור הזמני המיידי

ימין תחתון - רנגטן פוסט-אופרטיבי

השיקום הסופי​

לאחר 3 חודשי ריפוי בוצע מעבר לשיקום סופי שמדגים את פתרון כלל הבעיות שהוצגו: 

 1. הושגו פרופורציות נכונות במימדים המזיודיסטלים של החותכות

 2. תיקון הרמוני לקו החניכיים ומתאר רכס נכון מתחת לפונטיקים

תמונה 4 - מראה השיקום הסופי

גשר מודבק על גבי שתלים על בסיס זירקוניה מדגים תוצאה אסטתית טובה הן מבחינת פרופורציות והן מבחינת מתאר החניכיים

*תודות לד"ר גל רוזן וד"ר מיכאל טולצ'ינסקי

bottom of page