תכנון ממוחשב

ישנם מקרים בהם מבוצע תכנון ממוחשב של מיקום השתלים. תכנון זה מבוצע על בסיס צילום CT מתאים של המטופל ולוקח בחשבון את צורת השיניים העתידיות והגורמים האנטומיים השונים כגון מיקום עצבים וכלי דם.

 

 

תמונה 1 - תכנון ממוחשב 

תמונות צילום מסך מצג המחשב בסיום תכנון ממוחשב לביצוע 8 שתלים בלסת התחתונה.