top of page

שתלים דנטלים

שתל דנטלי הינו בורג בעל תכונה ביולוגית, המעוגן לעצם הלסת. אחרי קליטה של השתל (תהליך האורך 3-6 חודשים) ניתן להרכיב על גביו כתר המשלים את השן החסרה.

התקנת השתל היא פעולה פשוטה ושגרתית.  

ישנם מקרים בהם ניתן לקצר את משך ההמתנה לקליטה של השתל עד כדי ביצוע השלמת השיניים החסרות ממש באותו יום בו מבצעים את ההשתלה - שיניים ביום אחד.

למרות הכתוב לעיל, במקרים בהם עצם הלסת דלה, התהליך הופך מורכב יותר ודורש תחילה בניה ושחזור של כמות עצם המספיקה לעיגון של שתלים. 

תמונה 1 - אזור מחוסר שיניים

שתי שיניים חסרות בלסת התחתונה

תמונה 2 - חודש לאחר התקנת שתלים

 

תמונה 3 - התקנת כתרים על השתלים

מראה השיניים הסופי והשתלים בתמונת רנטגן

bottom of page