top of page

טיפולי חניכיים שמרניים

טיפולי חניכיים שמרניים כוללים למעשה את כל קשת הטיפולים שאינם כירורגיים: הדרכה להיגיינה אוראלית, הסרת אבנית, הקצעת שורשים ושימוש בתכשירים אנטיביוטיים/אנטיספטים.

שלב הטיפול השמרני הוא תמיד השלב הראשון בטיפול ומטרתו להניח את היסודות להמשך טיפול מוצלח.

ביצוע שלב הטיפול השמרני בצורה קפדנית ובלתי מתפשרת מביא במקרים רבים לפתרון רוב סימני הדלקת, לתוצאות טובות משמעותית בשלב הכירורגי (אם עדיין יש בו צורך) ולשימור השיניים (והשתלים) לאורך זמן.

bottom of page