top of page

שיניים ביום אחד

ישנם מקרים בהם ניתן לבצע את השתלים והשיניים הזמניות באותו היום. טיפול כזה מעניק למטופל שיפור משמעותי באיכות החיים ומקצר, כמובן, את משך הטיפול. 

חשוב לדעת: מקרים מתאימים נבחרים בקפידה ולא בהכרח מהווים את הפתרון המיטבי עבור כל אחד. 

 

 

תמונה 1 - שיניים ביום אחד

החלפת 4 שיניים קדמיות בשתלים ביום אחד

משמאל - לפני הטיפול

מימין - מראה השיניים הזמניות על גבי השתלים לאחר הטיפול

תמונה 2 - שיניים ביום אחד

משמאל - לסת תחתונה מחוסרת שיניים

במרכז - בוצעו 8 שתלים ועל גביהם 12 שיניים זמניות באותו היום.

מימין - תמונת הרנטגן מיד לאחר ההשתלה

bottom of page